Webbkamera

2008-12-27

Bilden uppdateras 10:e minut
Kameran är en Axis 2100, och bilden skickas med FTP till webservern.
Valborgsmässoafton 2007


Filmen skapas med ett cronjob, och följande kommando;
cat /home/webcam/image_`date --date '1 day ago' +%y%m%d`*.jpg |ffmpeg -f mjpeg -s 640x480 -i - -y -r 25 -aspect 4:3 -s 640x480 -vcodec mpeg4 -mbd rd -b 1900000 -flags +4mv+trell+aic -cmp 2 /home/webcam/film/`date --date '1 day ago' +%Y%m%d`.avi


En annan kamera tar ibland bildserier på annorlunda föremål som torkar, möglar, förmultnar eller på något annat sätt förändras långsamt för att jag sedan ska kunna sätta ihop en film där det sker snabbare, så kallad time lapse fotografering. Från denna kamera hämtar jag bilden med php.
Så vad ligger framför kameran nu?