WRT54 serial port mod

2008-04-20

För att ansluta 2 serieportar till en WRT54GL behövs bara själva portarna och en MAX233A.

wrt54gl max233a

Installera Openwrt.

Anslut DB9F=ttyS0 med seriell kabel till en dator, i windows använd hyperterminal och anslut med 115200, 8, N, 1,noflow.

mmc.o


Navigering