Grilla ett helt lamm

2017-08-01

För att helgrilla ett får eller en gris så måste man rotera köttet över glöden och det är inte så enkelt. Det är 20 kilogram kött placerat på ett grillspett som ska roteras långsamt, och det är förmodligen inte helt i jämvikt på grillspettet heller.

Det finns några olika varianter att köpa, och det finns ombygda betongblandare som kan snurra ett grillspett man jag valde att bygga något eget, med kugghjul och en skruvdragare som motor.

Kugghjulen behöver skapas, och det finns några kugghjulsgeneratorer online, jag valde http://hessmer.org/gears/InvoluteSpurGearBuilder.html   då den har stöd för 'undercuts' så att det inte blir så mycket kollisioner mellan dreven.
En bättre begagnad skruvdragare får agera som motor, och de kan på lågväxel varva 3-500 rpm. Tillgänglig materialbredd och fräsens arbetsområde fick vara med och styra val av kuggmodul tillsammans med antal tänder för det största kugghjulet. Lämplig rotationshastighet på den utgående axeln är 3-5 varv/minut, så jag vill ha en utväxling på 100:1 +/- 10% på tre stegs utväxling, och inte färre än 8 kuggar på de små kugghjulen. De små kugghjulen ska vara identiska för att underlätta tillverkningen, så stor kuggmodul som det går för att de ska hålla bättre.
De stora kugghjulen ska vara stegvis större så att de omväxlande kan ligga i samma plan utan att kollidera.
Ojämt antal kuggar på de stora hjulen så att det inte blir samma tänder som nöter på varandra.
Det slutade med kugghjul i modul 26 vilket ger tillräckligt stora kuggar och samtidigt inte så stora kugghjul. Vald utväxling blev 8:31, 8:37, 8:43 =96.33:1

CAD-bild av kugghjulen tillsammans.

De små kugghjulen fick extra hål frästa i varje kugg för att kunna förstärka med en försänkt träskruv i varje kugg för att minimera risken för kuggbrott. I det tredje steget är momentet högt och där är den största risken att en kugg går sönder. En handvev att använda i nödfall planerades in på axeln till steg 2.


Monterad

2009-04-06

Provkörning av monterad kuggväxel.


Bilder

2010-03-31

Helgrillning av lamm.Filmer

2010-03-31

Vid uppstart

Efter ett tagNästan färdigt
Navigering