Geiger-Müller räknare till 1wire

2007-11-07

Jag köpte en billig Geiger-Müller detektor på nätet, typ Kvarts DRSB-01. Rysktillverkad i april 2006 med två lysdioder, en för normal visning av radioaktivt sönderfall och en varningslampa vid onormalt höga doser. 

Bilder på insidan


Framsida


Baksida

Modifiering..

2007-11-10


Montering av 3.5 mm socket.

En film som visar blinkningen på den gröna lysdioden, och det karatäristiska ljudet;

640x480, 10 fps. 14 MB. Klicka på bilden för att se filmen.

film
Film på Geigermätaren.


Kopplingsschema

Jag har lånat signalen från den gröna lysdioden till en transistor och vidare till räknaren, en 1-wire ansluten komponent som samlar pulser till datorn för loggning och diagram.

Röret är ett SBM-20


Monterad med kabel till räknare

Länkar att spara med bra grejer
https://sites.google.com/site/diygeigercounter/home
https://mightyohm.com/blog/products/geiger-counter/
http://diy-laboratory.blogspot.com/

Data skickas till radmon.org med ett script:

#!/bin/bash
file="/mnt/1wire/uncached/1D.6BE907000000/counter.B"
old=$(cat "$file")
#echo $old               #test

while true; do
sleep 60s
new=$(cat "$file")#echo $new
line=$(expr $new - $old)

user="uuuuu"
password="ppppp"
echo $line
exec=`wget -O /dev/null "http://radmon.org/radmon.php?function=submit&user=$user&password=$password&value=$line&unit=CPM"`
old=$new

done

En avläsning varje minut ger nedanstående graf.


Navigering